2. teden

1. VPLIV plenic za enkratno uporabo

Uporaba plenic za enkratno uporabo je za okolje zelo obremenilna. Plenice predstavljajo ogromen kup odpadkov. Po ZPS vprašalniku Slovenci v povprečju vsak dan porabimo po 6 plenic na otroka, kar
pomeni več kot 2000 plenic na leto. Tako v času ko otrok potrebuje plenice v povprečju porabimo od
4500 do 6000 plenic. Če bi jih zložili eno na drugo, bi bil kup visok skoraj 60metrov, oziroma toliko kot sta visoka dva stolpiča na Trgu republike v Ljubljani. [1] Posamezna plenica naj bi se razgradila v 200 – 500 letih, kar pomeni da se do danes ni razgradila še niti ena plenica.
Plenice za enkratno uporabo vsebujejo zelo veliko toksičnih snovi (rakotvorni policiklični aromatski
ogljikovodiki).

Po ZPS testu se najbolj pogosto nahajajo v elastičnih delih okrog nog ter v zaponkah
na sprednjem in zadnjem delu plenic. Predhodna testiranja so pokazala, da teh kemikalij v vpojnem delu plenice ni. [1]
Glede na to da se plenice za enkratno uporabo danes uporabljajo še enkrat dlje kot včasih, navadno 3 leta, je to lahko za starše zelo velik finančni zalogaj. Nekateri se branijo s trditvijo da pralne plenice ravno tako stanejo zaradi uporabe električne energije in pralnega sredstva. Vendar pralne plenice
lahko peremo z doma pripravljenim pralnim sredstvom ki ga naredimo iz zelo poceni sestavin. Na teden pa se v povprečju opereta 2 stoja perila več kot če pralnih plenic ne uporabljamo.
V plenicah za enkratno uporabo otroci težje začutijo mokroto ko se polulajo, kot v pralnih plenicah.
Težje čutijo kaj se dogaja v njihovem telesu ko začutijo pritisk v spodnjem delu trebuha in ko ta
naenkrat izgine brez posledic mokrote. Zato se za lažje odvajanje od plenic priporoča uporabo pralnih
plenic, ob sočasnem čutnem izvajanju brezpleničarstva.

Diaper Free Group Slovenija

Viri:
[1] https://www.zps.si/index.php/otrok/oprema-in-tekstil/7409-test-otroskih-plenic-za-enkratno-
uporabo]